vrijdag 20 januari 2012

Informatiepaneel de Wilck

Afgelopen week hebben wij het informatiepaneel met mijn illustraties voor 'de Wilck' geplaatst. De Wilck is een natuurgebied in de buurt van Hazerswoude-dorp. Het is een belangrijk overwinteringsgebied voor de Kleine Zwaan en Smient en is daardoor aangewezen als Natura 2000 gebied. Ook is het een belangrijk broedgebied voor weidevogels. 

 
Het informatiepaneel is in samenwerking met Johan Bos TIU tot stand gekomen, in opdracht van Staatsbosbeheer.

www.tiu.nl
www.staatsbosbeheer.nl

zondag 8 januari 2012

Heikikker/ Moor frog (Rana Arvalis)

Om een beeld te geven van hoe een illustratie tot stand komt, hieronder foto's van een Heikikker aquarel in de verschillende fases.

To give an idea of my workprocess, below a few pictures of the watercolour illustration of a Moor frog in different stages.


 
 
 
 
 
 
De foto's zijn met flits genomen, waardoor de kleur en kwaliteit niet helemaal overeenkomen met de originele illustratie.

I used flash to take these pictures, so colour and quality are not completely the same as the original illustration.