zondag 26 februari 2012

Winter 2012

Het voorjaar staat te trappelen om los te barsten, maar officieel is het nog winter, dus een goede gelegenheid om even terug te kijken naar de vorstperiode van een paar weken terug. De sneeuw, rijp en de voor Nederlandse begrippen extreem lage temperaturen leverde mooie fotografie momenten op.

Vrijdag in en na de sneeuw en zaterdagochtend (na de koudste nacht van deze winter) heb ik de kou getrotseerd en ben ik er met mijn camera op uit getrokken om alle facetten van de winter in beeld te brengen. De vrijdag (3 februari) met een veknipte regenbroek als regenhoes heb ik voor het eerst tijdens het sneeuwen gefotografeerd. Zaterdagochtend (4 februari) vroeg vertrokken bij -18 graden celsius; een schitterende zonsopkomst en alles berijpt. De temperatuur maakt het lastig om goed te werken, mijn wimpers zaten aan elkaar gevroren en bij elke ademhaling een laagje ijs op de zoeker/ schermpje van mijn camera. Dit soort omstandigheden vragen veel van de camera en zijn bediener, toch zijn dit voor mij de allermooiste fotografiemomenten. Zoals de foto's laten zien hadden de dieren het nog een heel stuk zwaarder.

Although spring is well on it's way, it is still winter so time for some winter photographs. Snow, ripe and extreme temperatures for our dutch climate were great opportunities for photography.

Friday, during and after a snowstorm and on a Saturday morning (after the coldest night this winter) I took my camera outside to conquer the cold and capture the winter at it's best. On Friday the 3rd of February it was a first for me to take pictures while it was snowing (I used a part of rain pants as protection for my camera). Saturdaymorning (4th of February) I left early at -18 degrees celsius for a beautiful sunrise and everything was covered with frost. I found it difficult to work in this weather; my eyelashes froze together and with every breath a layer of ice formed on the screen of my camera. These conditions are tough on the camera and it's user but for me they make the best photography moments. And as the pictures show, it was much harder on the animals.